Category: Survey of Success Factors

Faktory podmiňující úspěšné prosazení výroby tepla z biomasy na trhu s energií

Survey of success factors for market penetration of biomass heating

Language: Czech, Slovakian

27-10-2009